Một bạn nữ trên zalo ở Vĩnh Long

Phải đánh đổi bằng vài chục tấm hình thằng nhỏ của em mới được đó ạ … Sẳn tiện đây , anh chị nào có vài cộng rau cho em xin với ..