Lồn người yêu mới

Thôi thì có cũ thì có mới, nay chia sẻ lồn người yêu mới cho các bác chiêm ngưỡng và thử đánh giá cũ mới xem thế nào

Trái là hiện tại phải là cũ, các bác thích cái lồn nào hơn?