Kết quả dập ổ dịch mới

Sau bài dập dịch Corona 39, các tình yêu của em tín nhiệm và mời tới để dập một số ổ dịch mới. Báo cáo kết quả với anh chị em để chúng ta cùng quyết tâm dập hết khả năng có thể để đóng góp thành tựu vào bộ sưu tập chung của hinhsex