Gấu xinh muốn được hoàng tử phục vụ

Gấu em bảo lâu nay toàn phục vụ em, giờ gấu em muốn trở thành công chúa muốn có hoàng tử phục vụ.