gấu 2k1 gửi ảnh nude

Quen em nó từ lúc em nó còn học lớp 12. giờ là sinh viên năm nhất ở Huế rồi. Lúc đầu em ấy giữ ghê lắm, không cho làm gì cả. Thế là gạ gẫm em nó gửi hình cho mình xem. Ảnh thì gửi lúc em nó còn học lớp 12 ấy. Mình lưu trong máy và cài mật khẩu nên không ai biết. Sau đó đứa em nó mượn lap để học. Dạo gần đây nó mới trả máy nên mới có ảnh cho ae chiêm ngưỡng