Em ở nhà thế nào….

22/01/2021 admin 1

Phần tiếp theo về em.Chuyện là mình phải đi công tác khoảng 1 tuần, để em ở nhà.Cũng thường xuyên video calll, nhưng làm sao […]