Stacy Cruz là một học sinh đặc biệt trong lớp, cô ấy thường có thái độ khinh thường giáo viên, cô ấy ăn mặc như một con điếm trong quán bar, và khoe thân trước mặt thầy giáo. Không thể chịu đựng những hành động xúc phạm như vậy trong lớp, giáo viên đã triệu tập cô đến phòng hiệu trưởng để trừng phạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

7 Comments